VTW-leden kunnen hun Raad van Commissarissen benchmarken met behulp van BoardResearch

BoardResearch en de VTW zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarmee Raden van Commissarissen van woningcorporaties in staat worden gesteld hun eigen functioneren te spiegelen aan Raden van andere woningcorporaties.

Hoe werkt het?

Bestuurders en commissarissen vullen een gevalideerde vragenlijst in. Hierin beoordelen bestuurders en commissarissen het functioneren van de Raad van Commissarissen als geheel en de interactie tussen commissarissen en bestuurders. Dit neemt ongeveer een half uur in beslag.

Rapportages

Na uw deelname ontvangt u meerdere rapporten, waaronder een benchmarkrapportage waarbij het functioneren van uw Raad wordt vergeleken met andere woningcorporaties. Deze benchmarkvergelijking maakt het mogelijk sterke punten en aandachtspunten te identificeren. Daarnaast ontvangt u een RvB rapport en een persoonlijk rapport. Voorbeeldrapportages zijn te downloaden via deze link.

Zijn er kosten aan verbonden?

BoardResearch heeft geen winstoogmerk. Wel brengt het doen van dit onderzoek onderzoeks-kosten met zich mee, bijvoorbeeld in de vorm van het (technisch) onderhoud van de website en het loon van onze medewerkers. Daarom verzoeken wij deelnemende Raden van Commissarissen om een bijdrage te doen aan de onderzoekskosten.

Missie

Het is de missie van BoardResearch om zelfevaluaties van Raden van Commissarissen te ondersteunen en om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Uw antwoorden worden op anonieme basis gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. U ontvangt van ons de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Plan uw zelfevaluatie

Klik op onderstaande button voor het plannen van uw zelfevaluatie met BoardResearch of voor meer informatie.