Onderzoek

Het onderzoek dat wij doen heeft betrekking op het functioneren van raden van commissarissen en raden van bestuur. We kijken vanuit een gedragsmatige invalshoek naar de bepalende factoren voor een effectief functionerende raad. Hiermee trachten wij enerzijds een bijdrage te leveren aan het functioneren van deelnemende raden en anderzijds aan het onderzoeksgebied dat zich specifiek richt op het functioneren van raden van commissarissen en raden van bestuur.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar het functioneren van raden van commissarissen en raden van bestuur. Veel van dit onderzoek kijkt echter niet naar wat er zich daadwerkelijk in de bestuurskamer afspeelt. Wij zijn van mening dat om het begrip naar het functioneren van raden van commissarissen en raden van bestuur verder te doen toenemen, diepgaand en gestructureerd onderzoek noodzakelijk is.

Informatie afkomstig van commissarissen en bestuurders levert een waardevolle bijdrage in verdere kennisontwikkeling van het functioneren van raden van commissarissen en raden van bestuur.