Missie

Onze missie is het ondersteunen van zelfevaluaties van raden van commissarissen op basis van wetenschappelijk gevalideerde inzichten en bijdragen aan kennisontwikkeling op het gebied van cultuur en gedrag in de bestuurskamer.