Over BoardResearch

BoardResearch bestaat uit een team van onderzoekers verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, te weten Dennis Veltrop, Jaap van Manen en Reggy Hooghiemstra. Sophie Houtenbos is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van BoardResearch. We houden ons zowel vanuit een academische invalshoek als vanuit een professionele invalshoek bezig met corporate governance, ondernemingsbestuur. In ons onderzoek en in ons verdere werk richten we ons in het bijzonder op het functioneren van raden van commissarissen en raden van bestuur.

Meer informatie over wie wij zijn.