Veiligheid

De door BoardResearch geïmplementeerde maatregelen om de veiligheid, privacy en betrouwbaarheid te waarborgen betreffen onder andere:

  • Anonimiteit: Individuele leden hebben uitsluitend toegang tot de eigen, individueel in te vullen vragenlijst. Op generlei wijze heeft of krijgt een andere persoon binnen uw instelling toegang tot de door u verstrekte informatie.
  • Beveiliging: Alle vragenlijsten worden ingevuld binnen een zogeheten https-omgeving. Dit houdt in dat alle gegevens met behulp van SSL-encryptie technieken worden versleuteld. Deze technieken dragen er zorg voor dat de door u verzonden informatie niet door derden kunnen worden onderschept.
  • Derden: BoardResearch is de enige partij die toegang heeft tot de verstrekte antwoorden.
  • Privacy: BoardResearch committeert zich aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
  • Rapportage: De rapportages zijn enkel toegankelijk voor de raad van commissarissen en/of raad van bestuur van uw instelling.
  • Validiteit: BoardResearch maakt gebruikt van wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten.
  • Vertrouwelijkheid: Toegang tot de website geschiedt op basis van unieke, aan individuele personen toe te kennen, wachtwoorden.
  • Wetenschappelijke publicaties: BoardResearch gebruikt de verzamelde informatie voor wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt enkel op anonieme basis, er worden geen resultaten gepubliceerd waaruit afzonderlijke instellingen zijn af te leiden. BoardResearch zal nooit namen van deelnemende individuen of instellingen in haar publicaties vermelden.