Thema's

Het door BoardResearch ontwikkelde instrument gaat onder andere in op de volgende hoofdthema's:

  • Rol van de voorzitter van de raad
  • Het groepsproces binnen de raad
  • Organisatie van vergaderingen
  • Onderlinge verhoudingen binnen de raad
  • Communicatie en samenwerking tussen de raad van commissarissen en het bestuur
  • Functievervulling door de raad en individuele leden
  • Kritische houding en betrokkenheid
  • Kennis en expertise in verschillende domeinen
  • Functioneren van commissies binnen de raad
  • Afweging van stakeholder belangen