Validiteit

BoardResearch hanteert meetinstrumenten om thema's te kunnen 'meten'. Deze thema's worden in de academische literatuur ook wel als constructen aangeduid. Als voorbeeld, onderling "vertrouwen" binnen een raad kan worden aangeduid als een relevant thema voor het functioneren van de raad. Om "vertrouwen" te kunnen meten wordt dan gebruik gemaakt van een meetinstrument dat door gedragswetenschappers is ontwikkeld om het construct vertrouwen te kunnen meten. Er wordt dan in het bijzonder aandacht besteed aan de 'construct validiteit' van het construct vertrouwen. Meer specifiek wordt een meetinstrument ontwikkeld dat zowel 'content validiteit', 'convergente validiteit, 'discriminerende validiteit' en 'nomologische validiteit' heeft. Hierbij is het goed te realiseren dat een construct vaak met meerdere stellingen wordt gemeten en dat een construct uit verschillende dimensies kan bestaan.

  • Content validiteit: worden alle facetten van het construct daadwerkelijk meegenomen?
  • Convergente validiteit: meet het meetinstrument wat het daadwerkelijk zou moeten meten? Dit wordt ook wel betrouwbaarheid genoemd.
  • Discriminerende validiteit: is het construct voldoende verschillend van andere constructen? Of met andere woorden, meten we niet twee keer hetzelfde en noemen we het anders?
  • Nomologische validiteit: gedraagt het construct zich zoals het zich zou moeten gedragen binnen het nomologische net van gerelateerde constructen? Zo zouden wij bijvoorbeeld doorgaans een negatief verband tussen onderling vertrouwen en onderlinge spanningen mogen verwachten.