Methodiek

BoardResearch hanteert gevalideerde meetinstrumenten. Dit houdt in dat de door BoardResearch gehanteerde instrumenten uitvoerig zijn doorontwikkeld op methodologische validiteit. Om de betrouwbaarheid van de uitkomsten voor uw raad van commissarissen te waarborgen, dient ieder lid van de raad van commissarissen en van de raad van bestuur deel te nemen aan de zelfevaluatie.

Er wordt gebruik gemaakt van 360 graden vragenlijsten om het functioneren van uw raad in kaart te brengen. Dit 360 graden instrument heeft betrekking op het functioneren van uw raad, alsmede op het functioneren van individuele collegae. U beoordeelt het functioneren van uw collegae en uw collegae beoordelen uw functioneren, evenals het functioneren van de raad als geheel. De gehanteerde vragenlijsten kunnen binnen 30 minuten worden ingevuld en omvatten een aantal thema's dat geselecteerd is op praktische relevantie en methodologische validiteit.

Het 360 graden instrument stelt BoardResearch in staat een betrouwbaar beeld van het functioneren van de raad en dat van individuele leden te schetsen.