Raad van bestuur

Bij BoardResearch wordt de raad van bestuur betrokken bij de zelfevaluatie van de raad van commissarissen. Hieronder leest u waar u op moet letten.

De raad van bestuur kan een waardevolle bijdrage leveren aan de zelfevaluatie van de raad van commissarissen, door het delen van inzichten betreffende het functioneren van de raad van commissarissen. Bij BoardResearch kunnen leden van de raad van bestuur op een gestandaardiseerde manier anoniem hun bijdrage leveren aan de zelfevaluatie, door een vragenlijst in te vullen over het functioneren van de raad van commissarissen. Deze resultaten worden verwerkt tot het Beeld RvB - Zelfbeeld RvC Rapport, waarin de perceptie van het bestuur over het functioneren van de raad van commissarissen wordt vergeleken met het zelfbeeld van de raad van commissarissen. Dit rapport wordt enkel aan de leden van de raad van bestuur verstrekt. De leden van de raad van bestuur kunnen zelf beslissen welke inzichten zij willen delen met de raad van commissarissen.

Hoe kan de inbreng van de raad van bestuur goed ingepast worden in de zelfevaluatie?

BoardResearch verstrekt het Beeld RvB - Zelfbeeld RvC Rapport alleen aan de leden van de raad van bestuur. Voor de president-commissaris is het raadzaam om vooraf de inzichten te bepreken met de CEO die de leden van de raad van bestuur willen delen met de raad van commissarissen. Wij raden bovendien aan om de leden van de raad van bestuur voor de eerste helft van de zelfevaluatie uit te nodigen, om hen de gelegenheid te geven hun inzichten te delen met de raad van commissarissen. Bij de tweede helft van de zelfevaluatie zullen alleen de commissarissen aanwezig zijn om een gezamenlijk beeld te creëren over het huidige functioneren en om stil te staan bij het functioneren van individuele leden van de raad van commissarissen.