Facilitators

Wanneer is het raadzaam om een facilitator in te schakelen bij de zelfevaluatie van de raad van commissarissen? BoardResearch zet vijf situaties op een rijtje waarbij het nodig zou kunnen zijn een facilitator in te schakelen.

In de volgende situaties is het raadzaam om een begeleider in te schakelen voor de zelfevaluatie van de raad van commissarissen:

  • Wanneer de president- commissaris het voorzitterschap tijdens de zelfevaluatie over wil of moet dragen, zodat hij of zij vrijelijk mee kan doen met de zelfevaluatie.
  • Wanneer een onafhankelijke gesprekspartner nodig is tussen verschillende leden van de raad van commissarissen of tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur.
  • Wanneer geen persoon aanwezig is met ervaring in het interpreteren van statistische scores.
  • Wanneer een onafhankelijk persoon nodig is om kritische vragen te stellen.
  • Wanneer ondersteuning nodig is om een heldere follow-up notitie te schrijven.

Partners

BoardResearch werkt samen met boardroom consultants van Strategic Management Centre Laren. Deze consultants hebben ervaring met het gebruik van BoardResearch. Indien u geïnteresseerd in het inschakelen van een externe begeleider via BoardResearch, neem dan contact op met Strategic Management Centre Laren.