Hoe het werkt

BoardResearch helpt raden van commissarissen met de jaarlijkse zelfevaluatie en verschaft raden van commissarissen inzicht in groepsprocessen, onderlinge verhoudingen en gedrag en cultuur in de bestuurskamer door middel van een een online vragenlijst.

Vragenlijsten

BoardResearch werkt met vragenlijsten die bestaan uit wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten. In de vragenlijst komen verschillende thema's aan bod. Iedere commissaris vult de vragenlijst online in, waarbij vragen worden gesteld over het functioneren van de raad als geheel, de betreffende commissaris en collega-commissarissen. Ook is het van belang dat de raad van bestuur een bijdrage levert aan de evaluatie van de raad van commissarissen.

Naast gesloten vragen worden er ook open vragen gesteld waarbij commissarissen en bestuurders in eigen bewoordingen een omschrijving van het functioneren van de raad van commissarissen kunnen geven.

Rapporten

Nadat de laatste deelnemer de vragenlijst heeft ingevuld, worden de gegeven antwoorden anoniem en geautomatiseerd verwerkt in drie afzonderlijke rapporten. Voor meer informatie over de verschillende rapportages en voorbeeldrapportages klik hier.