Bijdrage aan onderzoekskosten

Het doel van BoardResearch is om zo veel mogelijk gegevens te verzamelen van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht, om op die manier meer inzicht te krijgen in het functioneren van de Raad van Commissarissen en gedrag van commissarissen en bestuurders in de bestuurskamer.

BoardResearch heeft geen winstoogmerk. Wel brengt het doen van dit onderzoek onderzoekskosten met zich mee, bijvoorbeeld in de vorm van het (technisch) onderhoud van de website en het loon van onze onderzoeksassistenten.

Daarom vragen we in beginsel een kostendekkende vergoeding van €750,-. Indien er reden is hiervan af te wijken kunt u contact met ons opnemen, dan kunnen we in overleg tot een ander tarief komen. We zouden het zeer op prijs stellen als u een financiële bijdrage aan de onderzoekskosten doet.

Dr. Dennis Veltrop

 

Bijdrage

 
Organisatie *
Naam *
E-mailadres *
Een factuur wordt verzonden naar dit e-mailadres.
Bijdrage aan onderzoekskosten *