Aanmelden

Meld u aan voor een zelfevaluatie met BoardResearch.

Aanmeldformulier

Organisatie
Sector

Gegevens contactpersoon/coördinator

Aanhef *
Uw naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer
Hoe bent u in aanraking gekomen met BoardResearch?
Datum vergadering zelfevaluatie
Bent u voornemens een kostendekkende bijdrage van €750,- te doen aan de onderzoekskosten? Zie de pagina Bijdrage voor meer informatie.
Mag BoardResearch na afloop van het onderzoek contact opnemen met de voorzitter van de Raad om te peilen of het proces naar wens is verlopen? Op deze manier kunnen we BoardResearch blijven verbeteren.

Gegevens Bestuurder

Aanhef *
Naam *
E-mailadres *

Gegevens Tweede Bestuurder (indien van toepassing)

Aanhef
Naam
E-mailadres

Gegevens Commissarissen (kan ook worden gelezen als lid Raad van Toezicht)

Commissaris 1

Aanhef
Naam
E-mailadres
Functie(s) binnen de Raad